Telefoonnummer: 0546 - 63 32 88
  • De tandarts speciaal voor kinderen
  • Welkom vanaf het eerste tandje
  • Extra service voor de basisschool

Direct aanmelden

Klachtenregeling

Wanneer je ontevreden bent over de wijze waarop je behandeld bent, hetzij in tandheelkundige zin of bijvoorbeeld in de bejegening, dan kennen wij de volgende procedure:

Klachtenprocedure

Wij hebben de intentie om je zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij stellen het zeer op prijs als je ons op de hoogte stelt van eventuele klachten over de behandeling of over de manier waarop je benaderd bent. Je kunt in dat geval gebruik maken van ons klachten formulier. Alleen dan kunnen wij samen met jou naar een oplossing zoeken. Ons doel is iedere klacht naar ieders tevredenheid op te lossen. Uitgangspunt hierbij is dat de klacht gegrond en redelijk is. Als je niet tevreden bent over de wijze waarop u bent behandeld, dan kennen wij een heldere klachtenprocedure, waarmee wij voldoen aan de huidige wet- en regelgeving:

Praat met de behandelaar

Mocht je een klacht hebben, dan adviseren wij je om hierover in gesprek te gaan met betrokkene(n) van de praktijk. Vaak lost dit al veel op. Je kunt aangeven waar je niet tevreden over bent. Voor de betrokkene(n) is het belangrijk te weten dat je niet tevreden bent en de betrokkene(n) krijgt zo de gelegenheid om het probleem samen met jou op te lossen.

Kom je er niet uit of is een persoonlijk gesprek niet wenselijk? Leg dan de klacht voor aan de klachtenfunctionaris.

Klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris  

Wanneer je klacht niet met de betrokkene(n) kan worden opgelost, dan kun je deze voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Hiervoor is een klachtenformulier beschikbaar via de balie van de praktijk of via de website. De klachtenfunctionaris zal de rol van bemiddelaar op zich nemen en samen met de betrokkene(n) het probleem proberen op te lossen. Deze onafhankelijke procesbegeleider zet zich in om snel tot een effectieve afhandeling van een klacht te komen. De klachtenfunctionaris kan een onafhankelijk deskundige om advies vragen. Een onafhankelijk deskundige is een adviseur die ervaring heeft met klachtbehandeling en met de verschillende tandheelkundige differentiaties. Je hebt het recht op een uitspraak over de klacht binnen een termijn van zes weken.

In geval de bemiddeling door de klachtenfunctionaris succesvol is en de betrokkene(n) een oplossing voor het probleem hebben gevonden, zal de klachtenfunctionaris deze uitkomst op schrift stellen en aan partijen toezenden.

Indien je na de behandeling nog ontevreden bent, heb je verschillende mogelijkheden:

  • Indien het gaat om een klacht tegen een medisch beroepsbeoefenaar, kun je de klacht indienen bij de burgerlijke rechter. 
  • Indien het gaat om zaak- of persoonsschade, kun je de klacht indienen bij de geschillencommissie.

Geschillencommissie

Als de klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kun je de klacht(en) laten beoordelen door de geschilleninstantie Mondzorg. Deze instantie kan uitspraken doen over een schadevergoeding. De tandartspraktijk en de medewerkers zijn aangesloten bij de Geschilleninstantie Mondzorg. De Geschilleninstantie Mondzorg is een gezamenlijk initiatief van de beroepsorganisaties (KNMT, ANT, ONT en NVM). De Geschilleninstantie Mondzorg neemt de klacht in behandeling, doet uiteindelijk een bindende uitspraak en kan claims tot € 25.000,- toewijzen. 

Klachten formulier

Selecteer waar de klacht betrekking op heeft:

Persoonlijke gegevens

Naam:*
Adres:*
Postcode:*
Plaats:
Telefoonnummer:*
E-mail:*

Klacht betreft

Behandelaar:
Datum:
Factuur:
Bijlage:
Opmerkingen:
Hierbij geef ik toestemming dat de klachtenfunctionaris, indien nodig, de voor deze klacht relevante informatie van mijn patiëntendossier in mag zien:
 
Contactgegevens

Jeugdtandverzorging Almelo
Winkelsteeg 1F
7607 AT  Almelo

Tel: 0546 - 63 32 88
E-mail: almelo@jtv-mondzorg.nl
Aanmelden praktijk

Spoednummer: 053 - 792 00 40

Openingstijden
Maandag:
8:00 - 12:15
13:00 - 16:30
Dinsdag:
8:00 - 12:15
13:00 - 16:30
Woensdag:
8:00 - 12:15
13:00 - 16:30
Donderdag:
8:00 - 12:15
13:00 - 16:30
Vrijdag:
8:00 - 12:15
13:00 - 16:30
Zaterdag:
Gesloten
Zondag:
Gesloten
Geen kosten

De tandartskosten voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar worden vanuit de basisverzekering vergoed. Voor deze kosten geldt geen eigen risico. Kosten voor een beugel en kroon- en brugwerk vallen niet onder de basisverzekering.

Jeugdtandverzorging Almelo | Alle rechten gereserveerd | © 2019 | Laatst gewijzigd november 2019