Telefoonnummer: 0546 - 63 32 88
 • De tandarts speciaal voor kinderen
 • Welkom vanaf het eerste tandje
 • Extra service voor de basisschool

Direct aanmelden

Garantieregeling

Indien je patiënt bent bij onze organisatie, kunt je het volgende van ons verwachten:

 • Behandelingen worden zorgvuldig uitgevoerd conform de in de beroepsgroep gebruikelijke standaarden.
 • Wij voldoen aan alle wettelijke eisen en richtlijnen, ondermeer op het gebied van infectiepreventie, inrichting van praktijken, scholing van medewerkers en stralingsrichtlijnen van röntgenapparatuur.
 • Je mag voorafgaand aan de behandeling om een begroting en behandelplan vragen. Voor behandelingen waarvan de begrote kosten meer dan €250 bedragen krijg je altijd van de tandarts een begroting en behandelplan. Indien tijdens de behandeling blijkt, dat de kosten meer dan 10% boven de begroting uit gaan komen, dan wordt dit eerst met je besproken.
 • Tandheelkunde is en blijft een ambachtelijk beroep. We hebben te maken met de biologie en het afwerende vermogen van de patiënt. Ondanks uiterste zorgvuldigheid van onze behandelaars kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover mogelijk zullen wij je vooraf van de risico’s op de hoogte stellen.
 • Indien je van mening bent, dat een behandeling in enig opzicht niet volgens de daaraan te stellen eisen is uitgevoerd, mag je van ons verwachten, dat wij ons uiterste best zullen doen het probleem zo goed mogelijk op te lossen. In eerste instantie vragen wij je om jouw eigen behandelaar in de gelegenheid te stellen het probleem op te lossen. Daar waar dit niet mogelijk blijkt, hebben wij een formele klachtenregeling. 
 • Binnen hieronder gedefinieerde periode mag je terugkomen op door ons uitgevoerde werkzaamheden en zullen wij beoordelen of deze voor kosteloze reparatie in aanmerking komen. Van jou verwachten wij normaal onderhoud, regelmatig bezoek aan de tandarts en geen wijzigingen in het werkstuk door derden. Als blijkt dat jouw klacht inderdaad terug te voeren is op een niet deugdelijke behandeling, wordt in beginsel de behandeling kosteloos opnieuw gedaan. Indien dit niet (meer) mogelijk is, dan worden de oorspronkelijke kosten op een alternatief behandelplan gecrediteerd.

Gedefinieerde periodes voor eventuele garantie:

 • Kroon en brugwerk: 5 jaar
 • Vullingen: 2 jaar
 • Vullingen melkgebit: geen mogelijkheid op garantie
 • Wortelkanaalbehandeling: geen mogelijkheid op garantie
 • Splint: 1 jaar
 • Bleken: 1 jaar, bij roken geen mogelijkheid op garantie
 • Relaps orthodontie: geen mogelijkheid op garantie
 • Parodontologie: geen mogelijkheid op garantie
Contactgegevens

Jeugdtandverzorging Almelo
Winkelsteeg 1F
7607 AT  Almelo

Tel: 0546 - 63 32 88
E-mail: almelo@jtv-mondzorg.nl
Aanmelden praktijk

Spoednummer: 053 - 792 00 40

Openingstijden
Maandag:
8:00 - 12:15
13:00 - 16:30
Dinsdag:
8:00 - 12:15
13:00 - 16:30
Woensdag:
8:00 - 12:15
13:00 - 16:30
Donderdag:
8:00 - 12:15
13:00 - 16:30
Vrijdag:
8:00 - 12:15
13:00 - 16:30
Zaterdag:
Gesloten
Zondag:
Gesloten
Geen kosten

De tandartskosten voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar worden vanuit de basisverzekering vergoed. Voor deze kosten geldt geen eigen risico. Kosten voor een beugel en kroon- en brugwerk vallen niet onder de basisverzekering.

Jeugdtandverzorging Almelo | Alle rechten gereserveerd | © 2019 | Laatst gewijzigd november 2019